2009-04-22

Socialism vs Kapitalism

Båda dessa för med sig för och nackdelar. I USA har oron för de höjda skatter gjort dem oroliga för att bli som Sverige.

På The daily show utreds dessa farhågor:

The Daily Show With Jon StewartM - Th 11p / 10c
The Stockholm Syndrome
thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Economic CrisisPolitical Humor

Vad tycker ni?