2019-03-05

Skärpning Anders

Rubriken får säga det mesta... en blogg som jag skött bra under flera år och som jag helt försummat.

Så får det helt enkelt inte vara.