2007-10-22

Att skapa affärsplanen inför starten

När du är på väg att starta eget behöver du naturligtvis en affärsplan. En affärsplan innehåller vanligtvis dessa delar:
  1. Affärsidé - beskrivning av vad ditt företag ska tjäna pengar på.
  2. Jag som nyföretagare - Tidigare erfarenheter, privata situation, ditt nätverk osv.
  3. Min marknad & mina kunder - Dina säkra kunder, hur stor är den totala marknaden etc.
  4. Marknadsföring, reklam & försäljning - Vilka är dina metoder?
  5. Administration, avtal, försäkringar samt allt praktiskt - Vem sköter vad?
  6. Mitt nätverk - vem gör vad?
  7. Företagsform och etableringshinder - Fördelar, nackdelar och syn på dessa.
  8. Ekonomi, likviditets- och resultatbudget samt finansiering - Att göra en uppskattning.
  9. Startbeslut och tidplan - funkar affärsidén och när ska jag i så fall starta.
  10. Styrke- och svaghetsanalys
Förberedelser är alltid bra och viktiga. Hur viktiga de är beror naturligtvis på hur mycket pengar som du behöver låna och investera. Själv kände jag att jag kunde starta ganska snabbt då jag inte behövde låna några pengar och det kostade inte mycket att dra igång verksamheten (dessutom jobbade jag heltid när jag drog igång).

Jag kommer att skriva inlägg om samtliga dessa punkter och länka härifrån. Hoppas att du har nytta av dem inför dina förberedelser.

Inga kommentarer: