2007-10-23

Jag som egen företagare

Jag anser alltid att det är bra att skriva ner saker när jag håller på att förbered något viktigt som t ex att bli egen företagare.

Erfarenheter från braschen och som företagare
I förberedelsearbetet bör du se över vilka erfarenheter du har av braschen. De flesta som startar ett nytt företag har jobbat några år i braschen. Om du däremot startar inom en ny bransch måste du övertyga andra om ditt kunnande.

Har du drivit företag tidigare? Han någon annan i din närhet gjort det? Beskriv dina erfarenheter.

Privatekonomi och hemmaförhållande
Om du har stora lån sedan tidigare bör du ordna få fram riskkapitalet (dvs startkapitalet) själv för att kunna få lån från banken. Hur mycket vågar eller kan du riskera du privatekonomi.

Har du någon som backar upp dig på hemmaplan, någon som du kan prata med vid eventuella motgångar?

Personliga egenskaper
Vilka personliga egenskaper ska man besitta som egen företagare? Har du dessa?

Ditt personliga nätverk
Hur ser ditt nätverk ut? Lista gärna dessa.

Kopplingen mellan dig och affärsidén
Vad finns det för koppling mellan dig och affärsidén? Har du en förmåga att sälja dig och dina tjänster? Om inte du - vem och varför?

Attt fundera på allt detta är bra för att du ska kunna identifiera vem du är som egen företagare just nu. Detta kan du, om du vill, förändra genom nya kunskaper och erfarenheter från ditt företagande.

Inga kommentarer: