2007-10-23

Min marknad och mina kunder

Detta är också en viktig del inför att starta eget. Att säga att "alla är mina kunder" funkar inte, för denna utopi existerar inte. För att du ska uppnå bra resultat så måste du identifiera din marknad och dina kunder.

Hur ser din typkund ut och var finns den?
Var finns kunden geografiskt? Är dina kunder privatpersoner, kommunen eller företag? Är det ungdomar, vuxna eller pensionärer? Kvinnor, män eller båda?

Hur stor är den totala marknaden?
Hur mycket omsätter din bransch i ditt geografiska område? Hur ser konkurrensen ut? Hur många procent av marknaden kan du uppnå?

Hur skall du nå din marknad?
Ska du jobba med personlig försäljning, annonsering eller andra metoder?

Kan du paketera dina tjänster/produkter
Vad gör dina konkurrenter rätt och vad gör de fel? Analysera detta innan du bestämmer dig för hur din verksamhet ska se ut. Kan du presentera och leverera dina tjänster/produkter på ett bättre sätt än konkurrenterna?

Hur betalar kunderna?
Är det kontant, tio eller trettio dagar? Detta är viktigt för din likviditet (dina tillgångar som snabbt kan användas till betalning eller investering) och planeringen kring denna.

Hur mycket och hur ofta köper kunden?
Hur köptrogen är dina kunder? Finns det säsongsvariationer i din bransch?

När du fått en överblick på allt detta så kan du avgöra vad du ska satsa på i din marknadsföring och när du ska exempelvis annonsera. Du får även kolla på dina konkurrenter och vad du ska göra för att lyckas ta dig in på marknaden samt hur du ska locka kunder till dig.

Inga kommentarer: