2007-11-06

Ökad entrepenörsvilja hos yngre

Allt fler unga vill starta eget företag
Idag på dn.se läste jag en artikel att det finns ett starkt intresse bland unga att starta eget.

För en del handlar det om att få prova sina idéer, för andra kan detta vara ett sätt att ta sig in på arbetsmarknaden.

De största hindren till att starta eget är ekonomisk otrygghet och att man inte vet hur.

Personligen tror jag att det största hindret är just att vi yngre (jag är under 30 och då räknar jag mig som ung) saknar kunskapen, men samtidigt att det inte finns rätt sorts stöd att utveckla affärsidéerna.

Visst finns det nyföretagarecentrum över hela Sverige, men jag tycker inte att vi får tillräckligt mycket coaching för att nå fram till en idé som du sedan kan få hjälp med av nyföretagarcentrum. Det finns företag som utnyttjat detta "glapp" i stödet och startat coachingverksamhet. Satsa på utveckla Nyföretagarcentrum eller komplettera det så att det finns stöd i hela processen och då kommer vi se fler unga entrepenörer blomma.

Att regeringen vill göra det enklare att skaffa f-skattsedel känns bra. Minimera alla hinder till att vi väljer bort att starta eget. Och att banker ger service på hemspråket är bra för att minska barriären för invandrare som vill starta eget.

Även NUTEKs satsning på att ändra attityder inom entrepenörsskap och satsa på kvinnliga företagare är ett steg i rätt riktning.

Jag hoppas att denna trend håller i sig och det blir lättare att etablera sig.

Inga kommentarer: