2007-11-10

Nyköping, staden på frammarsch

Jag har under några år lagt märke till att det funnits en stor efterfrågan på lägenheter i Nyköping, priserna på bostadsrätter och villor har ökat. Detta har fått mig att tro att Nyköping är på frammarsch. Jag var naturligtvis tvungen att kolla upp detta.

Antal företag
Antalet företag i Nyköpings kommun har ökat stadigt sedan år 1995. År 2005 fanns inte
mindre än 4577 företag i kommunen. Under 2005 starta 228 nya företag. Det är egenförtagarna som står för 65,6% av alla företag i kommunen, en riktig entrepenörsstad med andra ord. Under 2006 var det enbart 19 företag som gick i konkurs (varav majoriteten saknar anställda).

Under 2000-talet har Nyköping haft sex s.k. Gasellföretag*. På svenskt näringslivs kommunranking hamnade Nyköping på 104:e plats.

Inga av dessa siffror ger någon direkt känsla för explosion (förvisso är inte siffrorna dagsfärska).

Finns det någon som helst fog för mina aningar?
  1. Skavsta utökade sina flygningar med Ryan Air och nu är det 2 miljoner resenärer per år.
  2. Det är 2 miljoner bilister på E4:an passerar Nyköping varje år.
  3. Två nya köpcenter ska byggas. NCC har fått ett kontrakt på 223 miljoner att bygga det ena (läs mer på dn.se).
  4. Bra tåg- och busskommunikationer.
  5. Närhet till Stockholm.
En ökande turism tillsammans med en stadigt ökande invånarantal gör att Nyköping är en stad på frammarsch.

*Ett gasellföretag
• har offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
• har en omsättning som överstiger 10 Mkr.
• har minst tio anställda.
• har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.
• har under samma period minst fördubblat sin omsättning.
• har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
• har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
• har sunda finanser.

Inga kommentarer: