2007-11-22

Motsägelsefullt om småföretagandet i Sörmland

Enligt småföretagarbarometern är Sörmländska företag sämst i Sverige när det gäller expansionsoptimism. Småföretagarvarometern är en undersökning som genomförs två gånger om året av organisationen Företagarna samt Swedbank och sparbankerna.

Företagare i Sörmland tackar nej till ordrar då de inte vill växa. Anledningen till detta är att det råder brist på arbetskraft.

Personligen tror jag att det är ett för stort steg att ta som småföretagare att anställa. Det är för mycket jobb och för hög kostnad. Många småföretagare kanske saknar buffertera på grund av för svag lönsamhet.

I kontrast till detta ökar omsättningen för företagen och andelen nya företag ökar i Nyköping. I en intervju i Sörlmlands Nyheter menar Mats Melander (Ekonom) att tillväxten beror på att regionen är intressant för företagare och att det här råder en viss optimism.

I år, under perioden jan-sept, har det startats 59 fler företag än samman period förra året.

Slutsaten jag får dra är att det råder väldigt stora skillnader i områden inom Sörmland. Alla har haft den "turen" att det finns en växande flygplats. Närhet till Stockholm har de flesta, men kommunikationerna är olika bra osv.

Relaterade inlägg:
Nyköping, en stad på frammarsch

Inga kommentarer: