2007-11-13

Riktig solidaritet

Så heter Centerpartiets Ungdomsförbunds (CUF) ny kampanj (se www.riktigsolidaritet.nu).

Magnus Andersson, ordförande CUF, skriver i sin blogg;
"Vi vill ha internationell solidaritet. Vi i den rika delel av världen har länge tjänat pengar på mindre utvecklade länder, genom tullar och subventioner har vi sett till att hålla de fattiga fortsatt fattiga. Det är slut på det nu. Vi knyter nävarna för frihandel och ett bistånd som är hjälp till självhjälp." (läs mer här).
Jag anser att slopa tullarna verkligen skulle kunna gynna både låginkomstländerna och oss konsumenterna i höginkomstländerna. låginkomstländerna skulle ha en större möjlighet att konkurrera på vår marknad och vi, konsumenter, kan köpa varor till konkurrenskraftigare priser. Detta är en deal som verkligen kan gynna båda parter.

Däremot den gamla slagdänga ungdomspartierna emellan om vem som vet bäst och mest om solidaritet och rättvisa bryr jag inte ett dugg om. Riktig solidaritet vore väl att jobba tillsammans för att hjälpa dem som verkligen behöver det.

Inga kommentarer: